Podijeli:

Članovi Živog zida, udruge HUZEZ i članovi drugih udruga, baš kao i zabrinuti građani uputili su oko 60-ak konkretnih primjedbi i prijedloga teksta na e-Savjetovanja o Prijedlogu izmjene Pravilnika o elektromagnetskim poljima kojima se propisuju dozvoljene razine zračenja. Tim pravilnikom se u svrhu zaštite stanovništva reguliraju pravila za teleoperatere i dozvoljene razine zračenja baznih stanica koje teleoperateri nezakonito postavljaju građanima pod prozore, u blizinu bolnica, vrtića i škola.

Ukratko, predložili su mjere za povećanje predostrožnosti sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i rezolucije Vijeća Europe, da se postojeće previsoke granice dozvoljenog zračenja (do 800 puta veće od zemalja EU) smanje i izjednače s onima u Austriji, Švicarskoj, Francuskoj… da se vodi redovita kampanja za zaštitu građana, posebice djece predškolske i školske dobi, uvede bolja kontrola poštivanja propisa od strane teleoperatera i poveća transparentnost.

U primjedbi Pučke pravobraniteljice Lore Vidović navodi se da unatoč kontinuiranim preporukama, nije bilo zakonodavnih izmjena čime se propušta uvođenje strožih standarda zaštite zdravlja i ne sagledavaju se sve opasnosti koje ovo zračenje može prouzročiti.
“Ovo mišljenje se temelji na petogodišnjem praćenju stanja i postupanju po pritužbama građana i građanskih inicijativa zbog ugroze zdravlja i života od zračenja elektromagnetskih polja baznih stanica mobilnih operatera, u čijoj blizini ljudi žive ili borave, te promiče i štiti pravo na zdravlje, pravo na zdrav život, pravo na pristup informacijama te sudjelovanje zainteresirane javnosti u procesima odlučivanja, a o svemu redovito izvještavamo Hrvatski sabor te kontinuirano dajemo preporuke za unapređenje standarda zaštite još od 2014. godine, posebice kroz Pravilnik koji je predmet ove javne rasprave” stoji u primjedbi Ureda pučke pravobraniteljice od 14.1.2019.

Podsjećamo da je Živi zid izradio analizu kojom je utvrđeno da je od stotinjak baznih stanica nezakonito postavljeno 70 %, a bez dozvole za upotrebu u rad pušteno cca 90%.

Link na eSavjetovanja Savjetovanje o nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja

Posljednje vijesti