Podijeli:

Danas je u Valpovu održana medijska konferencija Živog zida na kojoj su predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić, vijećnik Živog zida u Gradskom vijeću Grada Valpova Marko Tomoković te zastupnik Živog zida u skupštini Osječko-baranjske županije Andrej Jurić upozorili na štetno upravljanje prirodnim resursima države.

Naime, radi se o tome da na području Grada Valpova postoje tri eksploatacijska polja ugljikovodika, Bizovac, Obod i Števkovica, na kojima ima ukupno preko 20 bušotina, a za ta tri polja Valpovo dobije na godišnjoj razini samo 67.000kn naknade, što je veliki nerazmjer u odnosu na vrijednost sirovine koja se iznosi od tamo.

Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika propisuje da se naknade daju na dva načina, jedan je u novcu, drugi je u materijalu.
„Što se tiče novčane naknade, ona ima šest elemenata. Prvi je naknada po kilometru kvadratnom za istraživanje, drugi je naknada po kilometru kvadratnom za eksploataciju, treći je naknada za ugovor, četvrto je naknada po količini eksploatacije, peto naknada kad se pređe kvota u eksploataciji i zadnje naknada za administraciju“, objašnjava Ivan Vilibor Sinčić te dodaje da se tako može izračunati koliko bi naknada trebala biti.

Problem se javlja što u gradu ne postoje podaci o količini izvađenog materijala. Marko Tomoković, vijećnik u gradskoj skupštini, zatražio je od strane Grada Valpova materijale o eksploatacijskim poljima, a oni nemaju nikakve informacije.

Korupcija oko INE nosi svoje posljedice, kada je MOL dobio upravljačka prava, odmah su počeli dijeliti otkaze, a rafinerije se polako gase s ciljem da se sirovina izvozi iz zemlje po jeftinoj cijeni, a onda uvozi skupi prerađeni proizvod.
„Radnici u rafineriji Sisak tvrde da je MOL-ova uprava je namjerno krivo knjižila troškove nabavke sirovine, stvarna cijena je bila 900kn po toni, dok je knjiženo 2500kn po toni. Ja osobno vjerujem radnicima, državne službe bi trebale provjeriti taj slučaj“, rekao je Sinčić, aludirajući na korupciju koje u MOL-u, s obzirom na slučaj Sanader, definitivno ima.

Zastupnik Živog zida u skupštini Osječko-baranjske županije Andrej Jurić osvrnuo se na davanje novih koncesija za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koje bi mogle ići tvrtki Vermilion koja iza sebe ima preko 200 ugašenih tvrtki, što je u najmanju ruku sumnjivo.

Osim toga, Jurić je rekao da je poslao upit županiji o načinu na koji će se eksploatirati ciljajući na veliku štetnost metode poznate kao „fracking“ odnosno frakturiranje u kojoj se tlo razbija snažnim tlakom mješavine vode i kemikalija, što uzrokuje velike ekološke štete i nije u interesu Slavonije da se na takav način uništi.

Posljednje vijesti