Podijeli:

Danas je u Saboru bilo izglasavanje Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu. Živi zid je predložio 14 amandmana.

Krenimo redom:

Prvim amandmanom predloženo je da se za Imunološki zavod planirani iznos od 35.000.000,00kn poveća za 70 000 000,00kn, odnosno da iznosi 105.000.000,00kn. Sredstva bi namaknuli od sredstava namijenjenih kupnji novih borbenih zrakoplova, tako da bi sada ukupno iznosila 280.000.000,00kn.
Smatramo da ova Vlada ciljano i sustavno uništava Imunološki da bi ga lakše rasprodala raznim interesnim skupinama. Umjesto borbenih zrakoplova, usmjerili bi sredstva u zdravlje građana Republike Hrvatske.

Drugim amandmanom osigurali bi 35.000.000,00kn za prehranu učenika slabijeg imovinskog stanja. Sredstva bi osigurali također od sredstava za kupnju novih zrakoplova.

Treći amandman bi sredstva namijenjena školskim izvannastavnim aktivnostima povećali za 1.000.000,00kn, tako da bi brojka sada iznosila 2.003.915,00kn. Sredstva bi namaknuli od sredstava namijenjenih obnovi Vladinog voznog parka.

Četvrtim amandmanom povećavaju se sredstva za minimalne zajamčene naknade za 315.000.000kn, tako da bi ona iznosila 899.000.000,00kn. Smanjili bi sredstva namijenjena borbenim avionima, na ovaj način bi novci išli potrebitima.

Petim amandmanom osiguravamo dodatnih 20.000.000,00kn za programe nacionalnih manjina, tako da bi ona sada iznosila 51.435.400,00kn. Sredstva su prenamijenjena sa stavke za nabavku višenamjenskih borbenih aviona.

Šestim amandmanom iznos namijenjen istraživačkoj djelatnosti povećao bi se sa 95.000.000,00kn na 445.000.000,00kn. Iznos od 350.000.000,00kn prenamijenili bi sa stavke za nabavku višenamjenskim borbenim avionima.

Sedmim amandmanom bi 100.000.000,00kn prenamijenili sa nabavke borbenih zrakoplova u razvoj malog i srednjeg poduzetništva tako da bi za njih bilo osigurano 180.000.000,00kn.

Osmi amandman bi osigurao dodatnih 3.540.000,00kn za pomoć u nastavi za djecu sa poteškoćama, tako da bi ona sada iznosila 14.060.686,00kn. Sredstva bi prenamijenili iz sredstava namijenjenih za troškove prijevoza Vladinim zrakoplovom.

Deveti amandman bi Ministarstvu znanosti i obrazovanja osigurala dodatnih 77.835.000,00kn za rashode za zaposlene, tako da bi ona sada iznosila 4.819.882.935,00kn. Ovim amandmanom sva sredstva namijenjena za topničko naoružanje idu za povećanje plaće učiteljima.

Deseti amandman osigurao bi dodatnih 1.042.457,00kn za poticanje alternativnih goriva, tako da bi ona sada iznosila 15.802.457,00kn. Sredstva bi bila prenamijenjena o sredstava za informiranje u EU u sklopu diplomatsko konzularne djelatnosti RH.

Jedanaesti amandman Uredu za suzbijanje korupcije osigurava dodatnih 250.000,00kn, tako da bi sad dobili 5.981.300,00kn. Sredstva bi namaknuli od dijela sredstava namijenjenih zastupanju u slučaju INA-MOL.

Dvanaestim amandmanom povećavaju se sredstva za zaštitu od elementarne nepogode sa 12.020.000,00kn na 13.020.000,00kn. Sredstva bi namaknuli od sredstava predviđenih za saniranje štete kod elementarnih nepogoda, i prenamijenili u zaštitu od nastajanja štete.

Trinaesti amandman bi sredstva namijenjena NATO sustavu protuzračne obrane prenamijenio u program zajamčene minimalne naknade. Sredstva bi se povećala sa 584.000.000,00kn na 602.683.000,00kn.

Četrnaestim amandmanom smanjuju se materijalni troškovi Vlade za 1.000.000,00kn i usmjeravaju se u znanstveno istraživačku djelatnost i poticanje centra izvrsnosti. Sada bi ukupno bilo uloženo 2.000.000,00kn.

Vlada RH odbila je sve ove amandmane i pritom dokazala da joj je interes proizvođača oružja i borbenih zrakoplova važniji od interesa hrvatskih građana.

Posljednje vijesti