Podijeli:

Na zasjedanju Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije naš član Dejan Kutičić predao je na usvajanje Amandman na točku prijedloga o financiranju političkih stranaka.
Amandmanom je predložio da se predviđena sredstva za financiranje političkih stranaka djelomično prenamjene, i to na način da 50% predviđenih sredstava ostane za prvotno planiranu namjenu, dok se preostalih 50% sredstava podjednako preraspodjeli za svrhu pomoći u školovanju učenika i studenata. Usvajanjem amandmana godišnje bi se 125 000 Kuna dalo na raspolaganje lokalnoj udruzi “Šegrtsko srce” koja pomaže učenicima slabog imovinskog stanja, te drugih 125 000 Kuna bilo bi iskorišteno za stipendiranje studenata, također slabijeg imovinskog stanja s područja Koprivničko-križevačke županije.

Kao obrazloženje Dejan Kutičić naveo je kako mladi školovani kadar poradi lošeg ekonomskog stanja i nemogućnosti daljnjeg usavršavanja sve više odlazi u inozemstvo. Županija ne može živjeti od politike i političara, te je nužno pokretanje gospodarstva, otvaranje novih radnih mjesta te prvenstveno školovanje i edukacija stručnog kadra koji će svojim znanjem stvoriti inovacije, pokrenuti proizvodnju i samim time ekonomiju. Bez ulaganja u znanost i znanje gospodarski napredak nije moguće ostvariti.

Amandman je većinom odbijen, a o čemu je odlučila većinska koalicija HDZ-a i Mreže, kojoj pripada župan Darko Koren. Obrazloženje župana je bilo u najmanju ruku skandalozno, jer po njegovim riječima; poradi dugova političkih stranaka prema medijima koji su stvoreni u kampanji, prenamjena dijela sredstava u svrhu školovanja nije moguća, i za tu namjenu novca nema.

dr. med. Dejan Kutičić, Živi zid, član Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

dr. med. Dejan Kutičić

Posljednje vijesti