Podijeli:

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Karlovca, vijećnica Živog zida Anita Culjak Bolarić, upozorila je javnost i gradske vlasti na problematiku štetnog azbestnog otpada koji je nastao rušenjem vojarne na Mekušju. Vojarna se rušila da bi se mogla početi graditi industrijska zona, vijećnici Živog zida bili su otpočetka protiv takvog projekta, upozoravali su na moguće posljedice i sad su te posljedice došle.

Bolarić je na aktualnom satu upitala gradonačelnika Damira Mandića što je sa otpadom koji je nastao rušenjem vojarne, na što je gradonačelnik odgovorio da se ne treba uznemiravati i da je azbestni otpad iz vojarne na Mekušju zbrinut sukladno svim propisima i zakonima. „Tamo je trenutno materijal nastao uklanjanjem zgrada. Raskinuli smo ugovor s izvođačem jer nije u roku, uz 2 produženja, odradio posao. U kontaktu s nadležnim inspekcijama radimo na tome da taj građevni otpad, ukoliko je moguće, bude proglašen građevnim materijalom da ga se može reuporabiti. Ogromne su to količine i interes je da ga ne zbrinjavamo kao otpad nego ponovo upotrijebimo.“

Nakon Mandićevog odgovora Bolarić se popela na govornicu optužujući gradonačelnika da laže sa fotografijama kao dokazima. „Dragi gradonačelniče, lažete! Ovo su snimke od jučer s azbestom pomiješanim sa svim otpadom! Tamo su ogromne količine. Tko će snositi posljedice? Koliko će to nas koštati i koliko ćemo novca baciti na to?“

Vidno razuvjeren u istinitost svojeg prvog odgovora na postavljeno pitanje Mandić odgovara: „Ako ja lažem, onda su lagali mene! Ja bih volio da ovu riječ lažete ne koristite. Ukoliko ja vama ne govorim istinu, znači da i meni nisu, to je moguće. Prema ovim fotografijama neću donositi zaključke, stojim iza onoga što sam rekao. Mi smo prije Nove godine raskinuli ugovor s izvođačem koji je po javnoj nabavi bio zadužen za uklanjanje. Informacije koje sam imao su da je sve zbrinuto sukladno propisima. Ja ću sad provjeriti jesu li mene lagali. Možemo otići i zajedno tamo vidjeti. Samo malo vremena da vidimo o čemu se radi.“

Bolarić nam je pojasnila da je upozoravala gradonačelnika da je plan izgradnje industrijske zone loše napravljen, a da joj je on tad govorio da je nestručna, a sada vidimo da su „stručnjaci“ napravili katastrofu. Dodala je i da su novac koji će sad upotrijebiti na zbrinjavanje azbestnog otpada mogli upotrijebiti na puno bolje načine.

Posljednje vijesti