Podijeli:

„Dali smo nekoliko prijedloga na koji se način treba boriti protiv korupcije u Hrvatskoj. Najznačajniji do sad je bio Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, odnosno „Zakon o zviždačima“. Koji na novih 114 članaka definira kako najbolje zaštiti zviždače. Nastavljamo tim putem, danas predlažemo Zakon o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanje nezakonito stečene imovine“ rekao je predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.

„Ovaj zakon će se baviti provjerom prihoda i imovine koju pojedini dužnosnici imaju, odnose se na sve državne dužnosnike, na sve suce, na članove uprava i nadzornih odbora, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima je RH ili jedinica lokalne samouprave većinski imatelj udjela, članove upravnih organa svih pravnih osoba s javnim ovlastima. Upravo tamo, gdje znamo iz javnih afera, da je najviše novca izvučeno u privatne džepove, upravo tamo treba napraviti provjeru imovine“ istaknuo je Sinčić te dodao da Zakon dosta široko obuhvaća da bi onemogućili utaju poreza i pranje novaca. Tako se odnosi i na bračne i izvanbračne drugove, formalne i s njima izjednačeni neformalni životni partneri, braću i sestre, sve potomke i roditelje. Također postoji mogućnost da se krug sekundarnih obveznika proširi i na druge pravne i fizičke osobe, prijatelje, susjede i druge koji bi mogli biti u odnosu povjerenja s nekim za kojeg se smatra da je nezakonito stekao imovinu.

Prevencija je jedna od najvećih vrijednosti ovoga zakona.

„Osim što bi se ispitivala imovina prošlih i sadašnjih dužnosnika, ovaj zakon će najviše djelovati preventivno. Kad će postojati mehanizmi da se provjerava imovina, to će obeshrabriti druge dužnosnike i oni koji će to postati da i pomišljaju na takve radnje“, naglasio je Sinčić.

Saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac istaknuo je da je ovaj Zakon jedna od karika borbe protiv korupcije koju vide kao glavno sredstvo ozdravljenja hrvatskog društva, gospodarstva i Hrvatske općenito.
„Ako se riješi korupcija, jako puno stvari riješit će se domino efektom i vratit će se optimizam našem društvu. Nažalost bojimo se da zakon neće biti prihvaćen od vladajuće većine, što bi značilo da ga moraju primijeniti na sebi,“ rekao je Bunjac.

Zakon je provediv unutar našeg upravnog aparata danas u Hrvatskoj, samo je pitanje političke volje.

Dr.sc. Dominik Vuletić, pravni stručnjak Živog zida, predstavio postupak kojim bi se Zakon proveo:

Posebni porezni postupak bi vodila Porezna uprava prema mjestu prebivališta obveznika.

Postupak se pokreće po službenoj dužnosti u trenutku izbora dužnosnika odnosno člana uprave ili nadzornog odbora.

U tom postupku su sukladno pravilima računovodstvene odnosno revizorske struke utvrđuje postoji nesrazmjer između imovine obveznika i prihoda. Ako postoji nerazmjer, onda mjesno nadležno tijelo porezne uprave donosi rješenje kojom se zabranjuje obnašanje dužnosti dužnosniku odnosno članstva u odboru.

Osim toga, pokreće postupak oduzimanja nezakonito stečene imovine, imovina koja se ne može objasniti prihodima se oduzima rješenjem i postaje vlasništvo RH. Sva imovina stečena tako koristi će se namjenski u svrhu demografske obnove RH.

Posljednje vijesti