Podijeli:

Na nedavnom e-Savjetovanju o izmjeni Pravilnika, kojim se regulira dozvoljena razina zračenja baznih stanica i obveze teleoperatera, oglasio se i Ured pučke pravobranitelice, Lore Vidović.

Iz primjedbe Ureda pučke pravobraniteljice izdvajamo:

– još od 2014. godine upućuje preporuke Ministarstvu zdravstva za izradu novog Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja. Ista preporuka je ponavljana u izvješćima pravobraniteljice za 2015. i 2016. godinu.

-ukazuje na potrebu jače suradnje s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, te Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja.

– preporučuje objavljivanje popisa izvora elektromagnetskih polja u obliku upisnika po čl.24. Pravilnika o zaštiti elektromagnetskih polja. Te, da neovisno o popisu svih baznih stanica koje vodi HAKOM, Ministarstvo zdravstva bi trebalo objaviti navedeni popis, zbog toga što HAKOM-ova baza podataka nije pregledna i razumljiva, te ne može i ne smije biti adekvatna zamjena.

– naglašava da i rezolucije Europske unije i Vijeća Europe zastupaju stav da se radi o značajnoj i nedovoljno prepoznatoj opasnosti. Također, naglašava da je, po pitanju udaljenosti od građevina, škola i vrtića, potrebno uvođenje podjela sukladno rezoluciji 2011/1815 Vijeća Europe.

– da je u izvješču Pučke pravobraniteljice za 2017. godinu ponovljeno sve dosad navedeno, te je obaviješten i Hrvatski sabor da, unatoč kontinuiranim preporukama, nije bilo zakonodavnih izmjena čime se propušta uvođenje strožih standarada zaštite zdravlja.

Živi zid nastavlja borbu protiv pogodovanja teleoperaterima na štetu zdravlja građana. To je prvobitno borba s Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom graditeljstva, koji dozvoljavaju postavljanje baznih stanica protivno prostornim planovima i protivno zakonima Republike Hrvatske, čime dozvoljavaju i kršene Ustavnog prava građana na zdravlje i zdrav okoliš. Primedba Lore Vidović, samo je još jedna u nizu, koja potvrđuje razmjere ovog bezakonja i samovolje vladajućih.

Posljednje vijesti