Podijeli:

U Rovinju ne postoje uvjeti za javni natječaj, a neće niti postojati dokle god se postojeći taksisti i njihovi nasljednici žele baviti autotaksi djelatnošću. Taksi tržište u Rovinju je odavno zatvoreno. Tko je ušao 2007. godine, tamo je i danas, a po gradskoj odluci ostat će zauvijek.

Tragom dostupnih dokumenata u Gradu Rovinju, te uz pomoć građana, gradska vijećnica Živog zida Snježana Štefanić Hoefel dobila je uvid u informacije i potrebne dokumente o načinu postupanja i djelovanja zaposlenika gradskog Ureda za komunalnu djelatnost, a o tome je odlučila upoznati širu javnost.

Naime, u Rovinju su se na nevjerojatan način, bez javnog poziva, ekskluzivno dodjeljivale autotaksi dozvole. Postoji opsežna dokumentacija koja je dostupna i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Gradu Rovinju i ostalim nadležnim institucijama koje nisu poduzele apsolutno ništa, dok je Živi zid jedini ponovo stao uz ljude, stanovnike tog grada. Dakle dozvole se u Rovinju dodjeljuju „neposredno“, a broj dozvola je ograničen! Auto-taksisti koji su 2007. ishodili autotaksi koncesiju na 10 godina putem javnog natječaja, sada mogu bez javnog poziva ishoditi autotaksi dozvolu na idućih 10 godina! Istih 16 taksista i njihovi potomci imaju priliku uživati u monopolu koji im je omogućio Grad Rovinj!
Gradska vlast, iako je upoznata i s činjenicom da pojedinci taksiraju s više vozila iako je pravilo jedna dozvola – jedno vozilo, nije učinila ništa kako bi suzbila ilegalan rad. Kažu u Gradu da su upozorili, no nitko ih nije htio slušati.

U Službenom glasniku Grada Rovinja 02/07 jasno piše – Odluka o autotaksi prijevozu u gradu Rovinju koja definira da se po Članku 4. pravo na obavljanje autotaksi prijevoza stječe na temelju ugovora o koncesiji. Dok u Članku 6. Možemo iščitati da autotaksi prijevoznik ne može koncesiju prenijeti na drugu osobu. Isto tako, u Službenom glasniku Grada Rovinja 04/15 organizacija o autotaksi prijevozima u članku 4. jasno stoji da se dozvola izdaje jednom na vrijeme od 10 godina, ali nije prenosiva. Također, stoji kako se izdaje po principu jedan autotaksi prijevoznik – jedno vozilo – jedna dozvola.
Grad Rovinj je dao mogućnost taksistima da zamijene koncesije dozvolom, ali ne do isteka vremena na koje su koncesije sklopljene, već im autotaksi dozvole produžuju na idućih 10 godina, iako su 2007. potpisali ugovor o koncesiji na 10 godina!

29. travnja 2015. Gradsko vijeće Grada Rovinja donosi novu Odluku o autotaksi prijevozu, s kojom se usklađuje sa Zakonom o prijevozu putnika u cestovnom prometu – NN 82/13 (koncesije se zamjenjuju dozvolama) u kojoj između ostalog stoji:
Članak 6 (između ostalog):
– nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu
– nema nepodmirenih dospjelih javnih davanja s osnova poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

22. svibnja 2015. – Odluka o dodjeli dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza taksisti, (bez javnog poziva – nema važeću koncesiju jer je jednostrano raskinut ugovor o koncesiji) sada vlasniku novoosnovanog j. d.o.o., na rok od 10 godina – do 2025. godine. Treći dio Odluke odnosi se na cjenik usluga, vidljivo je da je cjenik ovjeren 15. svibnja 2015., dan nakon što je pribavljena licencija za autotaksi prijevoz.
Navedene odredbe nije bilo u prethodnoj Odluci o autotaksi prijevozu, ugrađena je u novu Odluku o autotaksi prijevozu (29. travnja 2015.), prvi koji ishode dozvolu za obavljanje autotaksi djelatnosti je upravo spomenuti taksist, koji zatvara obrt i otvara j. d.o.o., no nije jasno kako je to moguće jer u Odluci o prestanku koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza taksiste stoji da se koncesija raskida zbog prestanka obavljanja djelatnosti! 22. svibnja 2015. taksist dobiva autotaksi dozvolu na ime novootvorenog j. d.o.o. – a, čiji je on jedini osnivač i vlasnik. Nadalje, nije napravljeno „preoblikovanje“ iz obrta u j. d.o.o. (uvid u trgovački registar, nema dokumenata o prijenosu gospodarske cjeline, temeljni kapital 10 kuna, Izjava o neaktivnosti), te nisu preuzete obveze (dugovanja – PDV, doprinosi i prirez Gradu Rovinju), dok su eto određena prava u potpunosti preuzeta.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i opće poslove Grada Rovinja zadužen je za prometne poslove. Je li moguće da navedeni Odjel nije znao o dugovanjima (porez i prirez, doprinosi, PDV) taksiste – obrtnika? Je li moguće da je navedeni Odjel priznao “prava” osnivaču j. d.o.o., ali nije priznao i obveze obrtnika – taksiste? Je li moguće da je navedeni Odjel priznao kao važeću koncesiju u svibnju 2015., istu onu koja je nevažeća od rujna 2014.? Je li moguće da obrtnik vrati koncesiju i 9 mjeseci kasnije poziva se na „prava“ temeljem koncesije za koju je raskinut ugovor o koncesiji – jednostrani raskid, zbog zatvaranja obrta i prestanka obavljanja djelatnosti i dobije dozvolu za autotaksi prijevoz bez javnog poziva? Kako je uopće moguće da dužnik po osnovi poreza, prireza i doprinosa, osnuje trgovačko društvo u svojstvu jedinog vlasnika i osnivača? Supruga taksiste (dugogodišnja članica IDS-a) radi u Gradu, Odjel za komunalne djelatnosti i opće poslove, koji je nadležan za izdavanje autotaksi dozvola.
Pravni sljednici su tako osigurali svoje mjesto na taksi stajalištu na idućih 10 godina.

O cijelom postupku dodjela autotaksi dozvola obaviješteni su i zamoljeni da djeluju u skladu sa svojim ovlastima:
Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika Giovannija Sponze
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Ministarstvo uprave
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika Marka Paliage

U vrijeme dok su se autotaksi dozvole dodjeljivale “neposredno” bilo je još zainteresiranih građana koji su se željeli baviti ovom djelatnošću, koji su na sve načine odbijani da bi se pojedincima omogućilo da ishode dozvole bez javnog poziva. Istih 16 taksista i njihovih pravnih sljednika od 2007. godine do današnjeg dana ima isključivo pravo na obavljanje autotaksi djelatnosti na području Grada Rovinja.
1. siječnja 2018. prestaje važiti 7 koncesija, morao bi biti raspisan javni poziv. Hoće li biti raspisan – vrijeme će pokazati. Sve navedeno potkrijepljeno je dokumentima.

Posljednje vijesti